Propozície

Propozície 

Usporiadateľ: TJ Sokol Žilina
Termín pretekov: termín 26.9.2015
Miesto pretekov: Vrútky – Strečno
Prihlášky: Prihásiť sa môžete cez online prihlasovací systém od 1.7. 2015.

Konečná uzávierka prihlášok je 31.8. 2015 o 24:00 hod. Štartová listina bude z technických príčin uzatvorená!

Štartovné:

150 EUR/posádka bez raftu do 31.8. 2015
100 EUR/posádka so svojim raftom do 31.8. 2015

V cene je zahrnutá výzbroj a výstroj pre členov posádky, občerstvenie, doprava na štart.

Prihlášky sú platné len po zaplatení štartovného.

1. Štartovné môžete uhradiť v hotovosti na TJ Sokol, Orolská 2, 01001 Žilina alebo na prevodom na účet 76516943/0900. Do správy pre príjemcu uveďte názov teamu.

3. Platbu je nutné uhradiť do 31.8. 2015.

4. Maximálna kapacita preteku je 100 raftov!!!!!!!

Posádky, ktoré neuhradia štartovné do 31.8. 2015 budú vyškrtnuté zo štartovej listiny.

Prezentácia:
Na ihrisku v Strečne. Nasledujte informačné tabule.
 o 9:00 – 10:00 hod!!!!

Pri prezantácii obdrží kapitán teamu štartovné číslo.

Program:
9:00  – 10:00 prezentácia pretekárov

10:30 – odchod autobusov na štart

12.00 – štart pretekov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v programe.

Kategórie:
C6 – raft Ženy  (za ženský raft sa považuje čisto ženská posádka)
C6 – raft Muži
C6 – raft Mix (za mix sa považujú všetky zmiešané rafty, bez rozdielu)

C7 – akýkoľvek raft obsahujúci 7  pretekárov.Kategória C7 nemá podkategórie.

Za siedmeho pretekára je príplatok 25€ ( v cene je zahrnuté vybavenie, guláš a pivo).

Crazy team – Vytvorte čo najbláznivejšie kostýmy,hranice nápadov neexistujú. Do kategórie sú automaticky prihlásené všetky

posádky, ktoré prídu v kostýmoch.

Trať:
úsek rieky Váh medzi Vrútkamy a Strečnom cca8 km

Upozornenie:

 • každý účastník preteká na vlastnú zodpovednosť!
 • účastníci sú povinní dodržiavať záväzné vyhlásenie!
 • povinné sú záchranné vesty !
 • všetci členovia posádky musia byť plavci!
 • min. vek 18 rokov!
 • vyhlásenie sa uskutoční  1h:30 min. po príchode prvej lode!
 • lodivodov nezabezpečujeme!
 • protest je možné podať do 15 min. po zverejnení výledkov!

Postup prihlásenia:

 1. Vyplňte online prihlášku.
 2. Potvrdenie prihlášky prostredníctvom emailu.
 3. Uhradiť štartovné: v hotovosti na TJ Sokol, Orolská 2, 01001 Žilina alebo na prevodom na účet 76516943/0900. Do správy pre príjemcu uveďte názov teamu.